Informacje o warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Killgerm Polska.

Warsztaty Killgerm Polska 2017

Ze zgłoszonych ponad 200 uczestników, w warsztatach udział wzięło blisko 170 osób.

Jak co roku tematyka wystąpień była szeroka i obejmowała zarówno aspekty prawne związane z działalnością ddd, praktyczne związane ze stosowaniem biocydów oraz nowe produkty, które już się pojawiły lub wkrótce będą mogły być stosowane przez osoby zajmujące się profesjonalnym monitorowaniem i zwalczaniem szkodników.

Warsztaty Killgerm Polska 2017
Warsztaty Killgerm Polska 2017

Przerwy w prelekcjach były zarówno okazją do zapoznania się z nowymi produktami jak i do rozmów z innymi uczestnikami, które jak pokazały wyniki przeprowadzonych ankiet, są istotnym elementem warsztatów dla blisko 20% przybyłych osób.