Informacje o warsztatach i szkoleniach organizowanych

przez Killgerm Polska.

Warsztaty Killgerm Polska 2021 wirtualnie

W związku z trudną do przewidzenia sytuacją dotyczącą obostrzeń przy organizacji imprez masowych jaka miała miejsce na początku 2021 r., Killgerm Polska zdecydował się na zorganizowanie warsztatów w Internecie. W tym wydarzeniu przeprowadzonym 24 czerwca w przestrzeni wirtualnej wzięło udział prawie 200 osób.

Wśród prelegentów można było posłuchać p. Agnieszki Mackiewicz z firmy Bayer z prezentacją Nowa substancja czynna w zwalczaniu gryzoni oraz dr. Matthew Daviesa z Killgerm Chemicals omawiającego budowę i funkcje narządów owadów oraz ich znaczenie w zwalczaniu szkodników w higienie sanitarnej. ICB Pharmę reprezentował dr David Liszka, którego wystąpienie dotyczyło problemów w eliminowaniu populacji szkodników sanitarnych. Łukasz Rosiński z BASF omówił technologię szybkiego zwalczania gryzoni z wykorzystaniem cholekalcyferolu, nowej formulacji i techniki zastosowania.

Natomiast Vladimir Grekov z PestWest przedstawił prezentację dotyczącą urządzenia flyDetect®, pozwalającego na monitoring online owadów latających. Każde wystąpienie kończyło się sesją pytań i odpowiedzi, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników. Ostatnim elementem wirtualnych warsztatów była sesja pytań i odpowiedzi ze wszystkimi prelegentami.

Podobnie jak w tradycyjnej formule warsztatów Killgerm, również podczas wirtualnego spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami nowych urządzeń i rozwiązań. Na wirtualnym stoisku zaprezentowano m.in. rodentycydy Harmonix® Rodent Paste oraz Selontra®, dwa preparaty gryzniobójcze wykorzystujące nową substancję czynną (o odmiennym sposobie działania niż antykoagulanty) – cholekalcyferol. Wśród nowości pojawiły się też stacje deratyzacyjne:

  • AF Amicus – ograniczająca dostęp do preparatów gatunkom niezwalczanym, w tym ślimakom,
  • AF Fortis – pancerną stację deratyzacyjną, odporną na działania wandali,
  • AF Multis – bardzo pojemny karmnik deratyzacyjny, który oprócz trutki pomieści duże pułapki zatrzaskowe, a nawet pułapkę GoodnatureA24.

Zaprezentowano też system zdalnego monitorowania aktywności gryzoni Xignal, wykorzystujący pułapki zatrzaskowe komunikujące się w technologii LoRa i wysyłające powiadomienia do aplikacji na smartfony.